Grupa robocza jest inicjatywą badawczo-projektową skupioną wokół wyzwań współczesności. Nasza działalność ma charakter postdyscyplinarny. Przechwytujemy, interpretujemy i wytwarzamy sygnały.

Działamy na przecięciu różnych dyscyplin, starając się zacierać granice między nimi. Zrzeszamy wokół siebie osoby zajmujące się badaniami, projektowaniem, programowaniem, sztuką, przetwarzaniem danych, jak i te, które nie potrafią dokładnie określić swojej roli w życiu rynkowo-obywatelskim.

Opierając się na praktykach spekulatywnych, opracowujemy i wdrażamy strategie działania zarówno na poziomie organizacji, jak i indywidualnych jednostek.

Pod tym względem wyprzedzamy swoją epokę.

___

spojrzenie z/

GRUPA ROBOCZA: 0.2 (MVP)
grupa@robocza.org
kliknij, by skopiować
grupa@robocza.org